• Thứ ba , 28/2/2017 | 10:4 GMT +7
Nước Anh sẽ ra khỏi khối liên minh kinh tế lớn nhất toàn cầu, các thị trường tài chính giao động mạnh, đồng bảng anh GBP bị quật ngã ngay khi có kết q...
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp ngoại tệ chính trong rổ tiền tệ đồng US Dollar, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, USD/SEK, giao dịch trên...
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của Gold Spot, Silver Spot, Platinum, Palladium, USD Index, EUR Index giao dịch trên thị trường Thế Giới ngày 23/06/2016.