• Thứ năm , 29/6/2017 | 10:36 GMT +7
Mã tiền tệ quốc tế của các Quốc gia trên thế giới do Tổ Chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO quy định, nhằm để thuận tiện giao dịch, trao đổi hàng hóa, định gi...
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tỷ giá ngoại tệ, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex).
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của giá vàng thế giới (Gold spot), giá bạc (Silver spot), giá bạch kim (Platinum spot) và giá Palladium spot, giao dịch trên...