• Thứ 7 , 29/4/2017 | 20:15 GMT +7
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của Gold spot, Silver spot, Gold/Silver, Platinum spot, Palladium spot, giao dịch trên thị trường Thế Giới.
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp ngoại tệ, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, USD/SEK, giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex)...