• Thứ tư , 29/5/2024 | 11:27 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG NHẬT BẢN - BOJ.

logo.jpgTHÔNG TIN

1.jpg
       

 

Ngân hàng Nhật Bản BOJ được thành lập từ Đạo luật Nhật Bản (ban hành trong tháng Sáu 1882) và bắt đầu hoạt động vào ngày 10 tháng 10 năm 1882.

 Ngân hàng được tổ chức vào ngày 01 Tháng năm 1942 phù hợp với Ngân hàng của Đạo luật Nhật Bản. Đạo luật năm 1942 mạnh mẽ phản ánh tình hình thời chiến.

Đạo luật năm 1942 đã được sửa đổi nhiều lần sau khi Chiến tranh Thế giới II. sửa đổi như vậy bao gồm việc thành lập Hội đồng Chính sách là cơ quan ra quyết định cao nhất của Ngân hàng trong tháng 6 năm 1949.

Đạo luật năm 1942 đã được sửa đổi hoàn toàn trong tháng Sáu năm 1997 theo hai nguyên tắc "độc lập" và "minh bạch". Các hành động sửa đổi (Đạo luật) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 1998.

1 Y | 3 Y | 10 Y