• Thứ tư , 29/5/2024 | 12:55 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ÚC - RBA.

logoRAB.jpgTHÔNG TIN

RBA1.jpg

 

 

 

 


RBA là ngân hàng trung ương của Úc, ra đời  và phát triển từ Đạo luật Ngân hàng Dự trữ 1959. Nhiệm vụ RBA là để góp phần vào sự ổn định của đồng tiền, và sự thịnh vượng kinh tế và phúc lợi của người dân Australia. Bằng cách thiết lập các tỷ lệ tiền mặt để đáp ứng một mục tiêu lạm phát, duy trì một hệ thống tài chính mạnh mẽ và hệ thống thanh toán hiệu quả, và phát hành tiền giấy của đất nước.

RBA cung cấp dịch vụ ngân hàng nhất định theo yêu cầu để Chính phủ Úc và các cơ quan của nó, và để một số ngân hàng trung ương nước ngoài và các tổ chức chính thức. Ngoài ra, nó quản lý dự trữ vàng và ngoại hối của nước Úc.

1 Y | 3 Y | 10 Y