• Thứ tư , 29/5/2024 | 12:41 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ANH - BOE.

logo%20BOE.jpgTHÔNG TIN

BOE1.jpg

 

 

 

 

Được thành lập vào năm 1694, BOE Ngân hàng Anh là ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh. Đôi khi được gọi là "Old Lady 'của Threadneedle Street, nhiệm vụ của Ngân hàng là để thúc đẩy lợi ích của người dân Vương quốc Anh bằng cách duy trì sự ổn định tiền tệ và tài chính.

Từ phát hành tiền mặt an toàn và giữ lạm phát thấp và ổn định, giám sát ngân hàng và công ty bảo hiểm và bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính,

Ngân hàng Anh là một tổ chức đa dạng tạo khoảng 3600 công chức chuyên dụng.

Lịch sử của Ngân hàng chạy song song với lịch sử kinh tế, tài chính của Vương quốc Anh. Sự kiện và hoàn cảnh hơn 300 năm qua đã định hình vai trò và trách nhiệm của các hiện đại ngày Ngân hàng.

1 Y | 3 Y | 10 Y