• Thứ năm , 2/2/2023 | 1:46 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG QUỐC GIA THỤY SĨ - SNB.

logo%20SNB.jpgTHÔNG TIN

SNB%201.jpg

 

 

 

 

 


Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tiến hành cá chính sách tiền tệ của đất nước như một ngân hàng trung ương độc lập.Theo Hiến pháp, bởi quy chế hành động phù hợp với lợi ích của đất nước nói chung.

Mục tiêu chính của nó là để đảm bảo ổn định giá cả, trong khi dùng tài khoản do của sự phát triển kinh tế. Tạo ra một môi trường thích hợp cho sự phát triển kinh tế.

SNB có hai trụ sở chính: Berne và Zurich. Ngoài ra, nó duy trì sáu văn phòng đại diện (ở Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Lugano và St Gallen).

 Hơn nữa, nó có 14 cơ quan điều hành bởi các ngân hàng bang mà giúp đỡ để đảm bảo việc cung cấp tiền cho đất nước.

1 Y | 3 Y | 10 Y