• Thứ tư , 29/5/2024 | 11:24 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHILE - CBC.

logo%20CHILE.jpgTHÔNG TIN

CHILE1.jpg
       

Ngân hàng Trung ương của Chile đã được tạo ra vào ngày 22 Tháng 8 năm 1925, dưới chính quyền của Arturo Alessandri Palma. Kể từ ngày 10 Tháng 10 năm 1989, Ngân hàng Trung ương Chile là một thực thể tự trị của tính chất kỹ thuật, và có mục đích của nó là để xem xét sự ổn định của tiền tệ, để giữ lạm phát thấp và ổn định qua thời gian.

Ngân hàng cũng phải thúc đẩy sự ổn định và hiệu quả của hệ thống tài chính và hoạt động bình thường của hệ thống thanh toán nội bộ và bên ngoài, để tạo ra một môi trường có thể dự đoán cho việc ra các quyết định của nền kinh tế góp phần giảm bớt những thăng trầm của chu kỳ kinh tế, do đó cung cấp một cơ sở vững chắc cho sự phát triển lâu dài Quốc gia.

Vì mục đích này, các quyền hạn của Ngân hàng bao gồm của điều hòa lượng tiền tệ và tín dụng trong lưu thông để cung cấp đủ tiền cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức và do đó đảm bảo các giao dịch của họ.

1 Y | 3 Y | 10 Y