• Thứ tư , 29/5/2024 | 12:34 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG QUỐC GIA CANADA - BOC.

logo%20BOC.jpgTHÔNG TIN

BOC1.jpg
       

 

BOC là ngân hàng trung ương của quốc gia Canada. Vai trò chủ yếu của BOC là "để thúc đẩy phúc lợi kinh tế và tài chính của Canada," theo quy định tại các Ngân hàng của Canada.

Bốn lĩnh vực chính của Ngân hàng BOC:

Chính sách tiền tệ: Ngân hàng ảnh hưởng đến nguồn cung tiền lưu thông trong nền kinh tế, sử dụng khuôn khổ chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát ổn định và hiệu quả.

Hệ thống tài chính: Ngân hàng thúc đẩy an toàn, hệ thống tài chính hiệu quả  trong Canada và Quốc tế, và thực hiện các giao dịch trong thị trường tài chính trong việc hỗ trợ các mục tiêu này.

Ngoại tệ: Các mẫu thiết kế Ngân hàng và phân phối tiền giấy của Canada.

Quản lý quỹ: Ngân hàng là các "Fiscal agent" cho Chính phủ Canada, quản lý các chương trình nợ công và dự trữ ngoại hối.

1 Y | 3 Y | 10 Y