• Thứ tư , 29/5/2024 | 12:41 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU - ECB.

logo%20ecb.pngTHÔNG TIN

ECB1.jpg
       

 Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã  chịu trách nhiệm cho tiến hành chính sách tiền tệ cuả khu vực đồng euro - nền kinh tế lớn nhất thế giới sau Hoa Kỳ.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là ngân hàng trung ương của 19 nước Liên minh châu Âu đã thông qua đồng euro. ECB duy trì ổn định giá cả trong khu vực đồng Euro và do đó bảo vệ sức mua của đồng tiền chung.

Khu vực đồng euro ra đời khi trách nhiệm cho chính sách tiền tệ đã được chuyển giao từ các ngân hàng trung ương quốc gia của 11 nước thành viên EU.

Các ESCB gồm ECB và các ngân hàng trung ương quốc gia (NCB) của tất cả các nước thành viên EU cho dù họ đã áp dụng đồng euro hay không.

Hội đồng Điều Hành là cơ quan ra quyết định chính của ECB. Nó bao gồm sáu thành viên của Ban điều hành cộng với thống đốc ngân hàng trung ương của 19 quốc gia khu vực đồng euro.

1 Y | 3 Y | 10 Y