• Thứ tư , 29/5/2024 | 13:20 GMT +7
timkiem
×
CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ - FED.THÔNG TIN

Janet L. Yellen

Chair

Stanley Fischer

Vice Chairman

Daniel K. Tarullo

Jerome H. Powell

Lael Brainard


Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ - FED, hoạt động từ năm 1913 theo đạo luật dự trữ liên bang.

Là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, Hệ thống dự trữ liên bang tiến hành chính sách tiền tệ của quốc gia và giúp duy trì một hệ thống tài chính ổn định. Ba thành phần chính của hệ thống dự trữ liên bang - Cục dự trữ liên bang của Thống đốc (Board of Governors), Cục Dự trữ Ngân hàng Liên bang (Ngân hàng dự trữ), và Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - tương tác để thực hiện những mục tiêu này.

Ngân hàng liên bang khu vực FED ( San Francisco, Minneapolis, Kansas City, Dallas, Chicago, St Louis, Atlanta, Cleveland, Richmond, Philadelphia, New york, Boston).

1 Y | 3 Y | 10 Y