• Thứ tư , 29/5/2024 | 11:36 GMT +7
timkiem
×

NGÂN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA NEW ZEALAND - RBNZ.

logo%20RBNZ.jpgTHÔNG TIN

RBNZ1.jpg
       

 

Ngân hàng Dự trữ New Zealand là ngân hàng trung ương của Quốc gia New Zealand. RBNZ thúc đẩy một hệ thống tiền tệ và tài chính năng động.

RBNZ hành động hướng tới tầm nhìn:

Điều hành chính sách tiền tệ để đạt được và duy trì sự ổn định giá

Hỗ trợ các chức năng của một hệ thống tài chính lành mạnh và hiệu quả

Đáp ứng nhu cầu tiền tệ của công chúng

Giám sát và điều hành hệ thống thanh toán hiệu quả

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả cho Ngân hàng

1 Y | 3 Y | 10 Y