• Thứ tư , 22/9/2021 | 18:0 GMT +7
timkiem
×
Pivots cặp tiền Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Litecoin giao dịch ngày 25/09/2017.
9/25/2017 | 12:34 PM GTM+7

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tiền BTC/USD, ETH/USD, ETC/USD, ZEC/USD, XBT/CAD, XBT/JPY, BTC/CNY, LTC/USD.

Tỷ giá tiền Bitcoin
Bitfinex S3 S2 S1 Daily Pivot R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3418.3 3516.9 3585.8 3684.4 3753.3 3851.9 3920.8 3783.0 3615.5 3654.7
Fibo 3516.9 3580.9 3620.4 3748.4 3787.9 3851.9
ETHUSD Stan 254.30 264.85 273.43 283.98 292.56 303.11 311.69 294.54 275.41 282.00
Fibo 264.85 272.16 276.68 291.29 295.81 303.11
ETCUSD Stan 9.736 9.993 10.196 10.453 10.656 10.913 11.116 10.710 10.250 10.399
Fibo 9.993 10.169 10.277 10.629 10.737 10.913
ZECUSD Stan 191.79 195.63 200.53 204.37 209.27 213.11 218.01 208.20 199.46 205.44
Fibo 195.63 198.97 201.03 207.71 209.77 213.11
XMRUSD Stan 82.6 85.0 87.0 89.4 91.5 93.9 95.9 91.9 87.4 89.1
Fibo 85.0 86.7 87.7 91.1 92.2 93.9
LTCUSD Stan 43.929 45.465 46.382 47.918 48.835 50.371 51.288 49.453 47.000 47.300
Fibo 45.465 46.402 46.981 48.855 49.434 50.371
Bitstamp S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3423.5 3519.2 3591.7 3687.5 3760.0 3855.7 3928.2 3783.3 3615.0 3664.2
Fibo 3519.2 3583.5 3623.2 3751.8 3791.5 3855.7
CoinBase S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3443.5 3536.8 3602.9 3696.1 3762.2 3855.5 3921.6 3789.4 3630.0 3669.0
Fibo 3536.8 3597.6 3635.3 3757.0 3794.6 3855.5
BTCEUR Stan 2971.4 3035.7 3071.4 3135.7 3171.4 3235.7 3271.4 3200.0 3100.0 3107.0
Fibo 3035.7 3073.9 3097.5 3173.9 3197.5 3235.7
BTCGBP Stan 2593.9 2662.0 2709.7 2777.8 2825.5 2893.6 2941.3 2846.0 2730.2 2757.3
Fibo 2662.0 2706.3 2733.6 2822.1 2849.4 2893.6
Kraken S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
XBTCAD Stan 4094.6 4258.5 4440.2 4604.1 4785.8 4949.7 5131.4 4768.0 4422.4 4621.9
Fibo 4258.5 4390.5 4472.1 4736.1 4817.7 4949.7
XBTEUR Stan 2912.7 2984.5 3033.6 3105.4 3154.5 3226.3 3275.4 3177.2 3056.3 3082.7
Fibo 2984.5 3030.7 3059.2 3151.6 3180.1 3226.3
XBTGBP Stan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fibo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XBTUSD Stan 3449.8 3542.4 3607.6 3700.2 3765.4 3858.0 3923.2 3792.9 3635.1 3672.7
Fibo 3542.4 3602.7 3640.0 3760.5 3797.8 3858.0
Okcoin S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3415.5 3515.2 3592.6 3692.3 3769.7 3869.4 3946.8 3792.1 3615.0 3669.9
Fibo 3515.2 3582.9 3624.7 3760.0 3801.8 3869.4
BTCCNY Stan 20534 21067 21489 22022 22444 22977 23399 22555 21600 21911
Fibo 21067 21432 21657 22387 22612 22977

   Dựa trên các biểu đồ ngày 24/09 >>

Xem chỉ dẫn sử dụng Pivot Points >>

Ghi chú.

+ Hight - H: Giá cao

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

+ Standard: Tiêu chuẩn, vị thế

+ Fibonacci: công cụ thuật toán Fibonacci

+ Support: S1 – S2 – S3

+ Resistance: R1 – R2 – R3