• Thứ tư , 22/9/2021 | 17:34 GMT +7
timkiem
×
Pivots cặp tiền Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Litecoin giao dịch ngày 26/09/2017.
9/26/2017 | 1:50 PM GTM+7

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tiền BTC/USD, ETH/USD, ETC/USD, ZEC/USD, XBT/CAD, XBT/JPY, BTC/CNY, LTC/USD.

Tỷ giá tiền Bitcoin
Bitfinex S3 S2 S1 Daily Pivot R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3406.9 3530.3 3730.2 3853.6 4053.5 4176.9 4376.8 3977.0 3653.7 3930.1
Fibo 3530.3 3653.8 3730.1 3977.1 4053.4 4176.9
ETHUSD Stan 269.23 275.51 285.36 291.64 301.49 307.77 317.62 297.93 281.80 295.20
Fibo 275.51 281.67 285.48 297.80 301.61 307.77
ETCUSD Stan 9.752 10.060 10.532 10.840 11.312 11.620 12.092 11.149 10.369 11.003
Fibo 10.060 10.358 10.542 11.138 11.322 11.620
ZECUSD Stan 166.68 181.41 206.53 221.26 246.38 261.11 286.23 236.00 196.15 231.64
Fibo 181.41 196.64 206.04 236.49 245.89 261.11
XMRUSD Stan 84.3 86.7 90.3 92.7 96.3 98.7 102.3 95.0 89.0 94.0
Fibo 86.7 89.0 90.4 95.0 96.4 98.7
LTCUSD Stan 42.728 44.999 48.698 50.969 54.668 56.939 60.638 53.240 47.270 52.397
Fibo 44.999 47.280 48.688 53.250 54.658 56.939
Bitstamp S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3417.9 3538.1 3728.1 3848.3 4038.3 4158.5 4348.5 3968.6 3658.4 3918.0
Fibo 3538.1 3656.6 3729.8 3966.8 4040.0 4158.5
CoinBase S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3435.7 3552.4 3736.1 3852.7 4036.4 4153.1 4336.8 3969.4 3669.0 3919.8
Fibo 3552.4 3667.1 3738.0 3967.5 4038.3 4153.1
BTCEUR Stan 2893.6 3000.3 3160.6 3267.3 3427.6 3534.3 3694.5 3374.0 3107.0 3320.9
Fibo 3000.3 3102.3 3165.3 3369.3 3432.3 3534.3
BTCGBP Stan 2583.8 2670.7 2825.1 2912.0 3066.4 3153.4 3307.7 2999.0 2757.7 2979.5
Fibo 2670.7 2762.9 2819.9 3004.2 3061.2 3153.4
Kraken S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
XBTCAD Stan 3994.8 4299.5 4608.7 4913.4 5222.6 5527.3 5836.5 5218.0 4604.1 4918.0
Fibo 4299.5 4534.0 4678.9 5147.9 5292.8 5527.3
XBTEUR Stan 2864.3 2973.5 3141.7 3250.9 3419.1 3528.3 3696.5 3360.0 3082.6 3310.0
Fibo 2973.5 3079.4 3144.9 3356.8 3422.3 3528.3
XBTGBP Stan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fibo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XBTUSD Stan 3430.1 3550.1 3737.0 3857.0 4043.9 4163.9 4350.8 3976.9 3670.0 3924.0
Fibo 3550.1 3667.3 3739.7 3974.2 4046.6 4163.9
Okcoin S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3304.0 3472.0 3703.0 3871.0 4101.9 4269.9 4500.9 4039.0 3640.0 3934.0
Fibo 3472.0 3624.4 3718.6 4023.4 4117.5 4269.9
BTCCNY Stan 20648 21249 22055 22656 23462 24063 24869 23257 21850 22861
Fibo 21249 21786 22119 23193 23526 24063

   Dựa trên các biểu đồ ngày 25/09 >>

Xem chỉ dẫn sử dụng Pivot Points >>

Ghi chú.

+ Hight - H: Giá cao

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

+ Standard: Tiêu chuẩn, vị thế

+ Fibonacci: công cụ thuật toán Fibonacci

+ Support: S1 – S2 – S3

+ Resistance: R1 – R2 – R3