• Thứ tư , 22/9/2021 | 19:18 GMT +7
timkiem
×
Pivots cặp tiền Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Litecoin giao dịch ngày 27/09/2017.
9/27/2017 | 11:18 AM GTM+7

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tiền BTC/USD, ETH/USD, ETC/USD, ZEC/USD, XBT/CAD, XBT/JPY, BTC/CNY, LTC/USD.

Tỷ giá tiền Bitcoin
Bitfinex S3 S2 S1 Daily Pivot R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3671.0 3754.5 3818.0 3901.5 3965.0 4048.5 4112.0 3985.0 3838.0 3881.5
Fibo 3754.5 3810.7 3845.3 3957.7 3992.3 4048.5
ETHUSD Stan 273.01 279.11 284.19 290.29 295.37 301.47 306.55 296.38 285.20 289.28
Fibo 279.11 283.38 286.02 294.56 297.20 301.47
ETCUSD Stan 9.357 10.064 10.774 11.481 12.191 12.898 13.608 12.189 10.772 11.483
Fibo 10.064 10.606 10.940 12.023 12.357 12.898
ZECUSD Stan 221.95 225.64 228.62 232.31 235.29 238.98 241.96 236.00 229.33 231.60
Fibo 225.64 228.19 229.76 234.86 236.43 238.98
XMRUSD Stan 87.2 89.4 91.5 93.6 95.7 97.9 99.9 95.8 91.6 93.5
Fibo 89.4 91.0 92.0 95.3 96.2 97.9
LTCUSD Stan 47.623 49.451 50.843 52.671 54.063 55.891 57.283 54.500 51.280 52.234
Fibo 49.451 50.681 51.441 53.901 54.661 55.891
Bitstamp S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3716.4 3783.5 3835.8 3902.9 3955.2 4022.3 4074.5 3970.0 3850.6 3888.0
Fibo 3783.5 3829.1 3857.3 3948.5 3976.7 4022.3
CoinBase S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3733.9 3794.1 3839.6 3899.8 3945.3 4005.5 4051.0 3960.0 3854.3 3885.1
Fibo 3794.1 3834.5 3859.4 3940.2 3965.1 4005.5
BTCEUR Stan 3180.0 3240.0 3270.0 3330.0 3360.0 3420.0 3450.0 3390.0 3300.0 3300.0
Fibo 3240.0 3274.4 3295.6 3364.4 3385.6 3420.0
BTCGBP Stan 2823.6 2878.3 2905.6 2960.4 2987.7 3042.4 3069.8 3015.1 2933.0 2933.0
Fibo 2878.3 2909.6 2929.0 2991.7 3011.1 3042.4
Kraken S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
XBTCAD Stan 4605.4 4707.6 4794.5 4896.7 4983.6 5085.8 5172.7 4999.0 4809.9 4881.3
Fibo 4707.6 4779.9 4824.5 4969.0 5013.6 5085.8
XBTEUR Stan 3101.2 3173.6 3225.1 3297.5 3349.0 3421.4 3472.9 3369.9 3246.0 3276.6
Fibo 3173.6 3220.9 3250.2 3344.8 3374.1 3421.4
XBTGBP Stan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fibo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XBTUSD Stan 3713.9 3782.0 3833.9 3902.0 3953.9 4022.0 4073.9 3970.0 3850.0 3885.9
Fibo 3782.0 3827.8 3856.1 3947.8 3976.1 4022.0
Okcoin S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3689.3 3779.7 3852.3 3942.7 4015.3 4105.7 4178.3 4033.0 3870.0 3925.0
Fibo 3779.7 3841.9 3880.4 4004.9 4043.4 4105.7
BTCCNY Stan 22220 22510 22770 23061 23321 23611 23871 23351 22801 23030
Fibo 22510 22721 22851 23271 23401 23611

   Dựa trên các biểu đồ ngày 26/09 >>

Xem chỉ dẫn sử dụng Pivot Points >>

Ghi chú.

+ Hight - H: Giá cao

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

+ Standard: Tiêu chuẩn, vị thế

+ Fibonacci: công cụ thuật toán Fibonacci

+ Support: S1 – S2 – S3

+ Resistance: R1 – R2 – R3