• Thứ tư , 22/9/2021 | 18:54 GMT +7
timkiem
×
Pivots cặp tiền Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Litecoin giao dịch ngày 28/09/2017.
9/28/2017 | 11:21 AM GTM+7

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tiền BTC/USD, ETH/USD, ETC/USD, ZEC/USD, XBT/CAD, XBT/JPY, BTC/CNY, LTC/USD.

Tỷ giá tiền Bitcoin
Bitfinex S3 S2 S1 Daily Pivot R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3628.3 3752.5 3981.1 4105.3 4333.9 4458.1 4686.7 4229.5 3876.7 4209.7
Fibo 3752.5 3887.3 3970.5 4240.1 4323.3 4458.1
ETHUSD Stan 264.04 275.48 292.62 304.06 321.20 332.64 349.78 315.51 286.93 309.75
Fibo 275.48 286.40 293.15 314.98 321.73 332.64
ETCUSD Stan 9.910 10.660 11.800 12.550 13.690 14.440 15.580 13.300 11.410 12.940
Fibo 10.660 11.382 11.828 13.272 13.718 14.440
ZECUSD Stan 174.62 202.08 244.59 272.05 314.56 342.02 384.53 299.50 229.53 287.11
Fibo 202.08 228.81 245.32 298.78 315.29 342.02
XMRUSD Stan 83.3 88.2 95.2 100.1 107.1 112.0 118.9 105.0 93.1 102.2
Fibo 88.2 92.8 95.6 104.6 107.4 112.0
LTCUSD Stan 47.892 49.976 53.403 55.487 58.914 60.998 64.425 57.571 52.060 56.830
Fibo 49.976 52.081 53.382 57.592 58.893 60.998
Bitstamp S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3613.9 3741.9 3970.6 4098.7 4327.3 4455.4 4684.1 4226.7 3870.0 4199.3
Fibo 3741.9 3878.2 3962.4 4234.9 4319.1 4455.4
CoinBase S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3629.5 3755.0 3977.5 4102.9 4325.4 4450.8 4673.3 4228.3 3880.4 4200.0
Fibo 3755.0 3887.9 3970.0 4235.8 4317.9 4450.8
BTCEUR Stan 3021.5 3157.5 3376.2 3512.1 3730.8 3866.7 4085.4 3648.0 3293.4 3594.9
Fibo 3157.5 3292.9 3376.6 3647.5 3731.2 3866.7
BTCGBP Stan 2733.7 2831.9 3006.9 3105.2 3280.2 3378.4 3553.4 3203.4 2930.2 3181.9
Fibo 2831.9 2936.3 3000.8 3209.6 3274.0 3378.4
Kraken S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
XBTCAD Stan 4571.9 4713.4 4996.6 5138.1 5421.3 5562.8 5846.0 5279.7 4855.0 5279.7
Fibo 4713.4 4875.7 4975.9 5300.4 5400.6 5562.8
XBTEUR Stan 3033.7 3149.3 3357.2 3472.8 3680.7 3796.3 4004.2 3588.5 3265.0 3565.0
Fibo 3149.3 3272.9 3349.3 3596.4 3672.8 3796.3
XBTGBP Stan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fibo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XBTUSD Stan 3606.0 3738.1 3975.9 4108.0 4345.8 4477.9 4715.7 4240.0 3870.1 4213.8
Fibo 3738.1 3879.4 3966.7 4249.3 4336.6 4477.9
Okcoin S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3655.1 3784.9 4012.2 4142.0 4369.4 4499.2 4726.6 4271.8 3914.7 4239.6
Fibo 3784.9 3921.3 4005.6 4278.5 4362.8 4499.2
BTCCNY Stan 21601 22240 23520 24159 25439 26078 27358 24799 22880 24799
Fibo 22240 22973 23426 24892 25345 26078

   Dựa trên các biểu đồ ngày 27/09 >>

Xem chỉ dẫn sử dụng Pivot Points >>

Ghi chú.

+ Hight - H: Giá cao

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

+ Standard: Tiêu chuẩn, vị thế

+ Fibonacci: công cụ thuật toán Fibonacci

+ Support: S1 – S2 – S3

+ Resistance: R1 – R2 – R3