• Thứ tư , 22/9/2021 | 18:31 GMT +7
timkiem
×
Pivots cặp tiền Bitcoin, Ethereum, Zcash, Monero, Litecoin giao dịch ngày 29/09/2017.
9/29/2017 | 2:41 PM GTM+7

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự các cặp tiền BTC/USD, ETH/USD, ETC/USD, ZEC/USD, XBT/CAD, XBT/JPY, BTC/CNY, LTC/USD.

Tỷ giá tiền Bitcoin
Bitfinex S3 S2 S1 Daily Pivot R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3968.0 4044.0 4117.0 4193.0 4266.0 4342.0 4415.0 4269.0 4120.0 4190.0
Fibo 4044.0 4100.9 4136.1 4249.9 4285.1 4342.0
ETHUSD Stan 283.75 290.75 296.69 303.69 309.63 316.63 322.57 310.69 297.75 302.63
Fibo 290.75 295.69 298.75 308.63 311.69 316.63
ETCUSD Stan 11.298 11.974 12.598 13.274 13.898 14.574 15.198 13.950 12.650 13.222
Fibo 11.974 12.471 12.777 13.771 14.077 14.574
ZECUSD Stan 67.98 174.39 242.43 348.84 416.88 523.29 591.33 455.25 280.80 310.47
Fibo 174.39 241.03 282.20 415.48 456.65 523.29
XMRUSD Stan 88.0 91.9 95.0 98.9 102.0 105.9 109.0 102.9 95.9 98.0
Fibo 91.9 94.6 96.3 101.6 103.3 105.9
LTCUSD Stan 50.018 51.942 53.431 55.355 56.844 58.768 60.257 57.280 53.867 54.919
Fibo 51.942 53.246 54.052 56.659 57.465 58.768
Bitstamp S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3969.0 4046.3 4115.6 4192.8 4262.1 4339.3 4408.6 4270.0 4123.5 4184.8
Fibo 4046.3 4102.2 4136.8 4248.8 4283.3 4339.3
CoinBase S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3971.3 4047.2 4118.3 4194.1 4265.2 4341.1 4412.2 4270.0 4123.0 4189.4
Fibo 4047.2 4103.3 4138.0 4250.3 4284.9 4341.1
BTCEUR Stan 3305.6 3402.8 3485.6 3582.8 3665.6 3762.8 3845.6 3680.0 3500.0 3568.4
Fibo 3402.8 3471.6 3514.1 3651.6 3694.1 3762.8
BTCGBP Stan 2955.7 3028.2 3097.2 3169.7 3238.8 3311.3 3380.3 3242.3 3100.7 3166.2
Fibo 3028.2 3082.3 3115.7 3223.8 3257.2 3311.3
Kraken S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
XBTCAD Stan 4904.8 5006.6 5146.3 5248.1 5387.8 5489.6 5629.3 5349.9 5108.4 5286.0
Fibo 5006.6 5098.9 5155.8 5340.4 5397.3 5489.6
XBTEUR Stan 3336.5 3411.8 3475.2 3550.5 3613.9 3689.2 3752.6 3625.9 3487.2 3538.5
Fibo 3411.8 3464.8 3497.5 3603.5 3636.2 3689.2
XBTGBP Stan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fibo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XBTUSD Stan 3963.3 4046.7 4118.3 4201.7 4273.3 4356.7 4428.3 4285.0 4130.0 4190.0
Fibo 4046.7 4105.9 4142.5 4260.9 4297.5 4356.7
Okcoin S3 S2 S1 PP R1 R2 R3 H L C
BTCUSD Stan 3801.2 3955.2 4072.1 4226.0 4342.9 4496.9 4613.8 4380.0 4109.2 4188.9
Fibo 3955.2 4058.6 4122.6 4329.5 4393.4 4496.9
BTCCNY Stan 23453 24035 24682 25264 25911 26493 27140 25845 24616 25330
Fibo 24035 24504 24794 25733 26023 26493

   Dựa trên các biểu đồ ngày 28/09 >>

Xem chỉ dẫn sử dụng Pivot Points >>

Ghi chú.

+ Hight - H: Giá cao

+ Low - L: Giá thấp

+ Close - C: Giá đóng cửa

+ Standard: Tiêu chuẩn, vị thế

+ Fibonacci: công cụ thuật toán Fibonacci

+ Support: S1 – S2 – S3

+ Resistance: R1 – R2 – R3