• Thứ tư , 17/7/2024 | 23:35 GMT +7
timkiem
×
Liên đoàn Arập - ALS (League of Arab States - ALS)
6/28/2024 | 5:28 PM GTM+7

Liên đoàn Arập (League of Arab States), tên gọi chính thức là Liên minh các quốc gia Arập, là một tổ chức của các quốc gia Arập tại Tây Nam Á, Bắc và Đông Bắc Phi. 

Tổ chức này được thành lập tại Cairo ngày 22 tháng 3 năm 1945, với sáu thành viên ban đầu: Ai Cập, Iraq, Transjordan (sau được đổi tên thành Jordan sau năm 1946), Liban, Saudi Arabia và Syria. Yemen gia nhập tổ chức này vào tháng 05 năm 1945, Libi (1953), Sudan (1956), Maroc (1956), Tunisia (1956), Kuwait (1961), Algeria (1962), Bahrain (1971), Qatar (1971), Oman (1971), Các tiểu vương quốc Arập thống nhất UAE (1972), Mauritanie (1973), Somalia (1974), Palestine (1976), Djibouti (1977) và Como (1993).

League%20of%20Arab%20States%20(2).jpg  

Hiện nay Liên đoàn Arập có 22 thành viên, trụ sở đóng tại Cairô (Ai Cập), dân số ước tính khoảng 339.511.000 người, ngôn ngữ chính thức là tiếng Arập, Hội đồng là cơ quan tối cao của Liên đoàn, Tổng thư ký hiện nay là ông Amr Moussa.

Nhiệm vụ của Liên đoàn Ả Rập tập trung vào việc tăng cường quan hệ giữa các quốc gia thành viên, phối hợp chính sách và hợp tác giữa các quốc gia trong nguyên tắc bảo vệ độc lập và chủ quyền của mỗi thành viên. Trong những năm qua, Liên đoàn Ả Rập đã tạo ra các khuôn khổ hợp tác liên Ả Rập về các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và pháp lý. Là tổ chức liên Ả Rập duy nhất, sự hợp tác của EU với LAS mang đến cơ hội duy nhất để phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Thế giới Ả Rập và Liên minh Châu Âu.

 Mục đích của Liên đoàn là củng cố và phát triển các quan hệ hữu nghị giữa các nước trong Liên đoàn, phối hợp chính sách và hoạt động hướng tới mục tiêu chung là sự phồn thịnh của tất cả các nước Arập (bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và hợp tác về kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội, v.v.).

 Thông qua một số cơ quan như Tổ chức Văn hóa - khoa học và giáo dục Liên đoàn Arập (ALESCO) hay Hội đồngthống nhất Kinh tế Arập (CAEU)..., Liên đoàn Arập soạn thảo, triển khai các chương trình chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các quốc gia trong UAE. Mặt khác, đó còn đóng vai trò là một diễn đàn cho các quốc gia thành viên nâng cao vị thế chính trị mỗi nước, giải quyết những vấn đề cần quan tâm chung, những mâu thuẫn bất đồng, hạn chế xung đột. Liên minh cũng giữ vai trò quyết định trong việc soạn thảo những văn bản quan trọng nhằm phát triển sự hợp tác kinh tế.

 Liên đoàn Arập UAE đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chương trình giảng dạy tại các trường học, tổ chức nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội, đẩy mạnh phúc lợi xã hội dành cho trẻ em, khuyến khích các chương trình về thể thao, bảo tồn các di sản của các quốc gia Arập, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa các nước thành viên. Những chiến dịch xóa mù chữ được phát động, nhiều tác phẩm khoa học kĩ thuật hiện đại đã được dịch và trao đổi giữa các quốc gia thành viên. Liên đoàn khuyến khích những biện pháp chống tội phạm và nghiện hút, giải quyết những vấn đề về lao động - đặc biệt là với lao động nhập cư người Arập.

“Liên đoàn Arập (League of Arab States) - Nhấn mạnh rằng đầu tư vào con người là con đường ngắn nhất để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cần thiết và dựa trên những phát triển nhanh chóng đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến thành tựu phát triển của Ả Rập trước những thách thức mà các nước Ả Rập phải đối mặt đó là sự gia tăng đói, nghèo và thất nghiệp cao, chúng tôi đã thông qua Khung chiến lược Ả Rập về Xóa đói nghèo đa chiều giai đoạn 2020-2030 như một khuôn khổ nhằm tăng cường các nỗ lực của Ả Rập để đạt được sự phát triển bền vững toàn diện ở khu vực Ả Rập, nhằm giảm 50% chỉ số nghèo đa chiều vào năm 2030, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát việc thực hiện Khung này.”