• Thứ năm , 2/2/2023 | 1:53 GMT +7
timkiem
×
Tìm hiểu hợp đồng vàng tương lai.
6/18/2017 | 6:42 PM GTM+7

HỢP ĐỒNG VÀNG TƯƠNG LAI (GOLD FUTURES)

 

Đơn vị Hợp đồng

100 troy ounces

Bảng giá

U.S. Dollar và Cents trên troy ounce

Giờ giao dịch

CME Globex:

Chủ Nhật - Thứ Sáu 18:00 - 17:00. (5 giờ chiều - 4 giờ chiều giờ Chicago / CT) với khoảng nghỉ 60 phút mỗi ngày bắt đầu lúc 5:00 chiều (4 giờ chiều CT)

CME ClearPort:

Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. (5:00 p.m. - 4:00 p.m. Chicago Time/CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. (4:00 p.m. CT)

Biến động giá tối thiểu

$0.10 trên troy ounce

Hợp đồng niêm yết

Giao dịch được thực hiện để giao hàng trong tháng theo lịch hiện tại; Hai tháng tiếp theo; Bất kỳ Tháng 2, Tháng 4, Tháng 8, và Tháng 10 nào rơi vào khoảng thời gian 23 tháng; Và bất kỳ tháng 6 và tháng 12 rơi trong một khoảng thời gian 72 tháng bắt đầu với tháng hiện tại.

Khối

Và chất lượng

Vàng giao theo hợp đồng này sẽ được kiểm tra độ tinh khiết tối thiểu là 995.