• Thứ năm , 25/4/2024 | 12:18 GMT +7
timkiem
×
Giao dịch ngoại hối kỳ hạn (Forex Forward).
7/4/2017 | 6:01 PM GTM+7

1. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn (Forex Forward).

Forward: là kỳ hạn, áp dụng trong giao dịch mua bán ngoại hối. Hợp đồng dạng Forward cũng có 2 thành phần tham gia, người mua và người bán.

Hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ nhất định, theo một mức tỷ giá được xác định cụ thể ở thời điểm hiện tại và việc thanh toán tại mức tỷ giá cụ thể đó sẽ được thực hiện vào một ngày đã được xác định trong tương lai (ngày này phải cách ngày ký hợp đồng mua bán từ 5 ngày ( một tuần làm việc trở lên).

Ngày nay, giao dịch kỳ hạn đang phát triển mạnh mẽ và được mở rộng ở rất nhiều cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối.

Giao dịch hợp đồng kỳ hạn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro của biến động tỷ giá hối đoái đối với công ty đa quốc gia, công ty xuất nhập khẩu, vay nợ nước ngoài hay thực hiện đầu tư nước ra ngoài.

Thị trường ngoại hối với các hợp đồng kỳ hạn (Forex Forward) còn là một lựa chọn đầu tư tích cực hay dự phòng của các nhà đầu tư, nhà đầu cơ để kiếm lời.

Sự tham chiếu tỷ giá từ thị trường ngoại hối cho các quyết định của hợp đồng kỳ hạn có liên quan chặt chẽ với nhau.

Tiền tệ USD được chấp nhận là đồng tiền quy đổi, là đơn vị trung tâm. Hai thị trường ngoại hối giao ngay và ngoại hối kỳ hạn này về cơ bản có những đặc tính giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau là thời hạn thực hiện hợp đồng.

 Điểm quan nhất giữa Forex và Forex Forward thể hiện ở chỗ, Hợp đồng ngoại hối kỳ hạn thì tỷ giá giao dịch ít bị phụ thuộc vào mức độ cung cầu, nó chỉ phụ thuộc lớn vào mức chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền giao dịch.

2. Ưu điểm của Forex Forward.

  • Giao dịch hợp đồng ngoại hối kỳ hạn được thực hiện trên thị trường ngoại hối phi tập trung (OTC).
  • Tính chất thực thi cao, các bên tham gia mua bán phải có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng
  • Tỷ giá kỳ hạn được xây dựng dựa trên cơ sở tỷ giá giao ngay.
  • Kỳ hạn hợp đồng ngoại hối thường là bội số của 30 ngày: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12 tháng. (thông thường kỳ hạn tối thiểu của hợp đồng kỳ hạn đối với các cá nhân và doanh nghiệp (khách hàng bán lẻ) là 1 tháng, và từ 7 đến 15 ngày đối với thị trường liên ngân hàng).
  • Tỷ giá kỳ hạn có thể bằng tỷ giá thị trường giao ngay nhưng đa phần nó sẽ được thực hiện cao hơn (tăng giá) hoặc thấp hơn (giảm giá) so với giá giao ngay.

3. Nhược điểm của Forex Forward.

  • Giao dịch ngoại hối kỳ hạn là giao dịch có tính chất bắt buộc do đó đến ngày đáo hạn hợp đồng cho dù tỷ giá có bất lợi cho một trong hai bên thì vẫn phải thực hiện hợp đồng.
  • Hợp đồng kỳ hạn chỉ đáp ứng được nhu cầu thực khi nào khách hàng mua hoặc bán ngoại tệ trong tương lai còn ở hiện tại không có nhu cầu mua hoặc bán ngoại tệ, trên thị trường thực tế đối với các quỹ đầu tư, giới đầu cơ, thì nhu cầu đều có ở hiện tại và tương lai.

4. Khi nào cần giao dịch ngoại hối kỳ hạn?

-Bảo hiểm rủi ro tỷ giá: chúng ta lo ngại việc đồng tiền bị mất giá trong tương lai và ngay bây giờ ta cần phải tìm cách bảo vệ và gia tăng giá trị.

- Đầu cơ: bạn dự đoán tỷ giá trong thời gian tới sẽ biến động mạnh, biên độ đó sẽ là cơ hội để ta tìm kiếm lợi nhuận.

- Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm rủi ro tỷ giá.

Giao dịch hoán đổi ngoại hối (SWAP)

Giao dịch hoán đổi ngoại hối là việc diễn ra đồng thời Mua vào và Bán ra (hoặc ngược lại) một đồng tiền nhất định tại mức tỷ giá đã xác định. Trong đó ngày giá trị mua vào và ngày giá trị bán ra là khác nhau.

Giao dịch hoán đổi ngoại hối có hai loại Swap:

- Spot – Forward Swap (Giao ngay – Kỳ hạn): hình thức này là thông dụng phổ biến, là hợp đồng kết hợp giữa một hợp đồng giao ngay ở hiện tại và một hợp đồng kỳ hạn tương lai.

- Forward – Forward Swap (Kỳ hạn – Kỳ hạn): hình thức này ít phổ biến trên thị trường, là hợp đồng kết hợp giữa hai hợp đồng kỳ hạn được thực hiện cùng một lúc tuy nhiên thời gian đáo hạn của hai hợp đồng này khác nhau.     

Như vậy với loại Spot – Forward Swap (S-F) thì luôn có 2 hợp đồng:

+ Mua ngoại hối - Bán ngoại hối

+ Bán ngoại hối – Mua ngoại hối

Trong giao dịch ngoại hối kỳ hạn, thì sẽ có trường hợp giao dịch làm chyển đổi quyền sử dụng. Cũng có những trường hợp làm phát sinh chuyển giao quyền sở hữu, khi đó nó làm phát sinh trạng thái ngoại tệ và tăng quyền sở hữu về một ngoại tệ, trong giao dịch ta gọi đó là trạng thái trường, ngược lại nếu giảm quyền sở hữu về một ngoại tệ thì ta gọi là trạng thái đoản của ngoại tệ đó.

Cách tính điểm kỳ hạn

Điểm Kỳ hạn = Tỷ giá kỳ hạn – Tỷ giá giao ngay

Khi tham gia thị trường bạn sẽ có Điểm kỳ hạn mua vào và Điểm kỳ hạn bán ra từ nhà sàn,

Các nguyên tắc thực hiện giao dịch

Ngày giá trị giao ngay và kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi nếu rơi vào ngày nghỉ lễ hay nghỉ cuối tuần thì dịch chuyển tới ngày làm việc tiếp theo.

Các kỳ hạn hoán đổi cố định là: 1Week, 2 Week, 3 Week của các cặp ngoại hối.

fx-foward.png

 

Các kỳ hạn hoán đổi dài hơn là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 month.

forex-foward.png

Ngày thanh toán: Ngày hiệu lực và ngày đáo hạn, ngày hiệu lực là ngày thực hiện thanh toán giao dịch theo thanh toán giao dịch giao ngay, trong khi đó ngày đáo hạn là ngày thực hiện thanh toán giao dịch có kỳ hạn.