• Thứ năm , 18/7/2024 | 0:20 GMT +7
timkiem
×
Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế IFAD (International Fund for Agricultural Developmentfund - IFAD)
7/4/2024 | 12:10 AM GTM+7

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế IFAD: là một tổ chức tài chính quốc tế và cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc có trụ sở tại Rome, trung tâm nông nghiệp và thực phẩm của Liên hợp quốc.

Khởi đầu ý tưởng thành lập Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế được nêu ra tại Hội nghị Lương thực thế giới năm 1974. Đến ngày 13/6/1976, Hiệp định về thành lập Quỹ được thông qua, ngày 20/12/1976 được ký chính thức và có hiệu lực từ ngày 30/11/1977.

Đây là tổ chức phát triển đa phương duy nhất chỉ tập trung vào kinh tế nông thôn và an ninh lương thực.

 IFAD-logo.jpg

IFAD đầu tư vào người dân nông thôn, trao quyền cho họ để tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng cho gia đình họ và tăng thu nhập. IFAD giúp họ xây dựng khả năng phục hồi, mở rộng kinh doanh và chịu trách nhiệm về sự phát triển của chính họ. Kể từ năm 1978, IFAD đã cung cấp hơn 21 tỷ đô la Mỹ tài trợ và cho vay lãi suất thấp cho các dự án đã tiếp cận khoảng 491 triệu người.

Mọi cộng đồng, bất kể bị bỏ rơi hay xa xôi, đều có một nguồn tài nguyên to lớn: con người của cộng đồng đó. Ba phần tư số người nghèo nhất trên thế giới sống ở vùng nông thôn của các nước đang phát triển. Hầu hết trong số họ phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống. Biến đổi khí hậu, dân số toàn cầu ngày càng tăng, giá lương thực và năng lượng biến động có khả năng đẩy hàng triệu người dễ bị tổn thương hơn vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm 2030. Tại Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), đầu tư vào người dân nông thôn, trao quyền cho họ tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng cho gia đình và tăng thu nhập. IFAD giúp họ xây dựng khả năng phục hồi, mở rộng kinh doanh và chịu trách nhiệm về sự phát triển của chính họ.

IFAD có 177 quốc gia thành viên và được chia làm 3 nhóm A, B và C. Nhóm A gồm 22 nước thuộc Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD); Nhóm B gồm 12 nước thuộc Tổ chức Xuất khẩu dầu lửa (OPEC); Nhóm C gồm 127 nước, chia thành ba nhóm nhỏ:

-         Nhóm C1 gồm các nước châu Phi;

-         Nhóm C2 gồm các nước châu Âu và các nước châu Á-Thái Bình Dương

-         Nhóm C3: gồm các nước Mỹ La tinh và vịnh Ca-ri-bê.

Nhóm A và B là các nước phát triển đóng góp chủ yếu vào Quỹ, nhóm C là các nước đang phát triển nhận viện trợ. Ba loại thành viên trên có quyền bầu cử ngang nhau. Ngân sách hoạt động của IFAD trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của các nước thành viên. Trụ sở IFAD tại Rôma, Italia.

Mục tiêu hoạt động chủ yếu của IFAD: là huy động các nguồn vốn bổ sung để phát triển nông nghiệp, tăng cường dinh dưỡng cho các nhóm dân cư có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển bằng việc thực hiện các dự án và chương trình dành cho nông dân nghèo. Trong đó có khoảng 20% số người sống ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ La tinh đang chịu ảnh hưởng của nạn đói và thiếu dinh dưỡng kéo dài. Vì vậy, Quỹ tập trung hỗ trợ phát triển cho những cộng đồng nghèo ở nông thôn, đặc biệt là những nông dân không có ruộng đất, ngư dân, người chăn nuôi gia súc và phụ nữ nghèo. Mặt khác, Quỹ cũng hỗ trợ những hoạt động có mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới.

-         Phương thức hoạt động chủ yếu của IFAD là cho vay tiền, hầu hết với điều kiện ưu đãi. Ngoài việc quan tâm đến tăng sản xuất nông nghiệp IFAD còn hỗ trợ phát triển việc làm, tăng cường dinh dưỡng và phân phối thu nhập ở các địa phương.

Cơ quan chính của IFAD như sau:

Hội đồng quản trị của IFAD: là Cơ quan quản lý chính của Quỹ có toàn quyền quyết định. Nó bao gồm tất cả các Quốc gia Thành viên của IFAD và họp hàng năm. Nó có sự tham gia của các Đại diện chính thức của Quốc gia Thành viên, tức là các Thống đốc hoặc Thống đốc thay thế và bất kỳ cố vấn được chỉ định nào khác. Các quan sát viên cũng được mời tham dự các phiên họp. Những Quan sát viên này là Đại diện của các Quốc gia không phải là Thành viên IFAD đã đăng ký làm Thành viên của Quỹ, Tòa thánh, Tổ chức có Chủ quyền Malta và các Cơ quan Chuyên môn của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Liên Chính phủ và Tổ chức Phi Chính phủ có tư cách Quan sát viên đã được phê duyệt bởi Ban Điều hành Quỹ.

Tất cả các quyền hạn của Quỹ được trao cho Hội đồng quản trị đưa ra quyết định về các vấn đề như phê chuẩn thành viên mới, bổ nhiệm Chủ tịch IFAD, các vấn đề liên quan đến trụ sở thường trực của Quỹ, phê duyệt Ngân sách hành chính và thông qua các chính sách rộng rãi, tiêu chí và quy định.

Hội đồng quản trị họp mỗi năm một lần và được chủ trì bởi Chủ tịch Hội đồng Điều hành bao gồm, với nhiệm kỳ hai năm, một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch được bầu trong số các Thống đốc của các Quốc gia Thành viên của Quỹ.

Ban điều hành là Cơ quan quản lý chính thứ hai của IFAD: bao gồm 18 Thành viên được bầu và 18 Thành viên dự khuyết. Các phiên họp của Ban điều hành do Chủ tịch IFAD chủ trì.

Thành viên

Thành viên dự khuyết

Nhóm A

8

8

Nhóm B

4

4

Nhóm C1

2

2

Nhóm C2

2

2

Nhóm C3

2

2

 

Ban điều hành toàn quyền quyết định chương trình công tác; phê duyệt các dự án, chương trình và khoản tài trợ; và thông qua hoặc đề xuất (trong khi chờ phê duyệt cuối cùng của Hội đồng quản trị) về các vấn đề liên quan đến chính sách, ngân sách hành chính hàng năm, đơn đăng ký thành viên và nhân sự trong Quỹ.

Các Thành viên và Thành viên dự khuyết được bầu với nhiệm kỳ ba năm trong Danh sách và Danh sách phụ tương ứng của họ, và được Hội đồng quản trị phê duyệt:

Thành viên và Thành viên thay thế trong Danh sách tương ứng đại diện cho các thành phần khác của Danh sách đó. Tổng số phiếu bầu trong Ban điều hành phụ thuộc vào cả tư cách thành viên và đóng góp, và phản ánh tổng quyền biểu quyết của tất cả các Quốc gia Thành viên.

Tại phiên họp thứ bảy mươi tám, Ban Điều hành đã thông qua Chính sách Đánh giá IFAD, chính sách này giúp Văn phòng Đánh giá hoạt động độc lập với ban quản lý IFAD. Về mặt này, Văn phòng Giám đốc Đánh giá hiện chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Điều hành, là cơ quan giám sát công việc của Văn phòng.

Hội đồng họp ba lần một năm vào tháng 4, tháng 9 và tháng 12. Ngày chính xác được xác định bởi Hội đồng quản trị.

Các nhóm thành viên

Nhóm A

Nhóm B

 Austria Flag Austria

 

Belgium Flag Belgium
 
Canada Flag Canada
 
Cyprus Flag Cyprus
 
Denmark Flag Denmark
 
Estonia Flag  Estonia
 
Finland Flag  Finland
 
France Flag France
 
Germany Flag Germany
 
Greece Flag Greece
 
Hungary Flag Hungary
 
Iceland Flag Iceland
 
Ireland Flag Ireland
 
Israel Flag Israel
Italy Flag Italy
 
Japan Flag Japan
 
Luxembourg Flag  Luxembourg
 
Netherlands (Kingdom of the) FlagNetherlands (Kingdom of the)
 
New Zealand Flag New Zealand
 
Norway Flag Norway
 
Poland Flag Poland
 
Portugal Flag Portugal
 
Russian Federation Flag  Russian Federation
 
Spain Flag Spain
 
Sweden Flag Sweden
 
Switzerland Flag Switzerland
 
United Kingdom Flag United Kingdom
 
United States Flag United States
Algeria Flag Algeria
 
Gabon Flag Gabon
 
Indonesia Flag Indonesia
 
Iran (Islamic Republic of) Flag Iran (Islamic Republic of)
 
Iraq Flag  Iraq
 
Kuwait Flag Kuwait
 
Libya Flag  Libya
 
Nigeria Flag Nigeria
 
Qatar Flag Qatar
 
Saudi Arabia Flag Saudi Arabia
 
United Arab Emirates Flag United Arab Emirates
 
Venezuela (Bolivarian Republic of) Flag Venezuela (Bolivarian Republic of)

 

Nhóm C1

Nhóm C2

Nhóm C3

Angola Flag Angola
 
Benin Flag Benin
 
Botswana Flag Botswana
 
Burkina Faso Flag Burkina Faso
 
Burundi Flag Burundi
 
Cabo Verde Flag Cabo Verde
 
Cameroon Flag Cameroon
 
Central African Republic Flag Central African Republic
 
Chad Flag Chad
 
Comoros Flag Comoros
 
Congo Flag Congo
 
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
 
Democratic Republic of the Congo FlagDemocratic Republic of the Congo
 
Djibouti Flag Djibouti
 
Egypt Flag Egypt
 
Equatorial Guinea Flag Equatorial Guinea
 
Eritrea Flag Eritrea
 
Eswatini Flag Eswatini
 
Ethiopia Flag Ethiopia
 
Gambia (The) Flag Gambia (The)
 
Ghana Flag Ghana
 
Guinea Flag Guinea
 
Guinea-Bissau Flag  Guinea-Bissau
 
Kenya Flag Kenya
 
Lesotho Flag Lesotho
 
Liberia Flag Liberia
 
Madagascar Flag Madagascar
 
Malawi Flag Malawi
 
Mali Flag Mali
 
Mauritania Flag Mauritania
 
Mauritius Flag Mauritius
 
Morocco Flag Morocco
 
Mozambique Flag Mozambique
 
Namibia Flag Namibia
 
Niger Flag Niger
 
Rwanda Flag Rwanda
 
Sao Tome and Principe Flag Sao Tome and Principe
 
Senegal Flag Senegal
 
Seychelles Flag Seychelles
 
Sierra Leone Flag Sierra Leone
 
Somalia Flag Somalia
 
South Africa Flag South Africa
 
South Sudan Flag South Sudan
 
Sudan Flag Sudan
 
Togo Flag Togo
 
Tunisia Flag Tunisia
 
Uganda Flag Uganda
 
United Republic of Tanzania FlagUnited Republic of Tanzania
 
Zambia Flag Zambia
 
Zimbabwe Flag Zimbabwe

 Afghanistan Flag Afghanista

Albania Flag Albania

 
Armenia Flag Armenia
 
Azerbaijan Flag Azerbaijan
 
Bangladesh Flag Bangladesh
 
Bhutan Flag Bhutan
 
Bosnia and Herzegovina Flag Bosnia and Herzegovina
 
Cambodia Flag Cambodia
 
China Flag China
 
Cook Islands Flag Cook Islands
 

Croatia Flag Croatia

 

Democratic People's Republic of Korea Flag Democratic People's Republic of Korea

 

Fiji Flag Fiji

Georgia Flag Georgia
 
India Flag India
 
Jordan Flag Jordan
 
Kazakhstan Flag Kazakhstan
 
Kiribati Flag Kiribati
 
Kyrgyzstan Flag Kyrgyzstan
 
Lao People's Democratic Republic FlagLao People's Democratic Republic
 
Lebanon Flag Lebanon
 
Malaysia Flag Malaysia
 
Maldives Flag Maldives
 
Malta Flag Malta
 
Marshall Islands Flag Marshall Islands
 
Micronesia (Federated States of) Flag Micronesia (Federated States of)
 
Mongolia Flag Mongolia
 
Montenegro Flag Montenegro
 
Myanmar Flag Myanmar
 
Nauru Flag Nauru
 
Nepal Flag Nepal
 
Niue Flag Niue
 
North Macedonia Flag North Macedonia
 
Oman Flag Oman
 
Pakistan Flag Pakistan
 
Palau Flag Palau
 
Papua New Guinea Flag Papua New Guinea
 
Philippines Flag Philippines
 
Republic of Korea Flag Republic of Korea
 
Republic of Moldova Flag Republic of Moldova
 
Romania Flag Romania
 
Samoa Flag Samoa
 
Serbia Flag Serbia
 
Solomon Islands Flag Solomon Islands
 
Sri Lanka Flag Sri Lanka
 
Syrian Arab Republic Flag Syrian Arab Republic
 
Tajikistan Flag Tajikistan
 
Thailand Flag Thailand
 
Timor-Leste Flag Timor-Leste
 
Tonga Flag Tonga
 
Türkiye Flag Türkiye
 
Tuvalu Flag Tuvalu
 
Uzbekistan Flag Uzbekistan
 
Vanuatu Flag Vanuatu
 
Viet Nam Flag Viet Nam
 
Yemen Flag Yemen

 

 Antigua and Barbuda Flag Antigua and Barbuda

 

Argentina Flag Argentina

 

Bahamas (The) Flag Bahamas (The)

 

Barbados Flag Barbados
 
Belize Flag Belize
 

Bolivia (Plurinational State of) Flag Bolivia (Plurinational State of)

 

Brazil Flag Brazil

 

Chile Flag Chile

 

Colombia Flag Colombia

 

Costa Rica Flag Costa Rica

 

Cuba Flag Cuba

 

Dominica Flag Dominica

 

Dominican Republic Flag Dominican Republic

 

Ecuador Flag Ecuador

 

El Salvador Flag El Salvador

 

Grenada Flag Grenada

 

Guatemala Flag Guatemala

 

Guyana Flag Guyana

 

Haiti Flag Haiti

 

Honduras Flag Honduras

 

Jamaica Flag Jamaica
 
Mexico Flag Mexico
 
Nicaragua Flag Nicaragua
 
Panama Flag Panama
 
Paraguay Flag Paraguay
 
Peru Flag Peru
 
Saint Kitts and Nevis Flag Saint Kitts and Nevis
 
Saint Lucia Flag Saint Lucia
 
Saint Vincent and the Grenadines Flag Saint Vincent and the Grenadines
 
Suriname Flag Suriname
 
Trinidad and Tobago Flag Trinidad and Tobago
 
Uruguay Flag Uruguay