• Thứ năm , 25/4/2024 | 11:35 GMT +7
timkiem
×
Giao dịch quyền chọn (Option).
7/4/2017 | 6:11 PM GTM+7

Options: là quyền chọn, bản chất nó là một hợp đồng mua bán thương mại và quyền chọn được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng giao dịch mua bán,cho nên Options còn được xem là hợp đồng quyền chọn với các yếu tố cơ bản,

  • Người Bán (Seller)
  • Người mua (Buyer)
  • Tài sản, hàng hóa cụ thể được giao dịch
  • Mức giá cụ thể khi thực hiện giao dịch
  • Thời hạn kết thúc hợp đồng giao dịch

Tính chất pháp lý Options được giao dịch dưới dạng hợp đồng vì vậy luôn có 2 bên cùng tham gia.

Bên mua hợp đồng quyền chọn: sẽ phải trả một khoản phí hợp đồng, và có quyền (mua quyền).

Bên bán hợp đồng quyền chọn: sẽ được nhận một khoản phí hợp đồng từ bên mua, và phải có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng với bên mua.

Khi tham gia hay tìm hiểu hợp đồng quyền chọn thì ta sẽ thấy có 2 loại hợp đồng, đó là:

CALL OPTIONS: nghĩa là loại hợp đồng quyền chọn mua (trả phí).

Ngay khi nhà đâu tư, kinh doanh nhận thấy cơ hội hay xu hướng thị trường có thể thay đổi trong thời điểm tới. Quyết định đồng ý trả một khoản phí ngay bây giờ để có được lợi thế quyền mua giá tốt hơn.

PUT OPTIONS: nghĩa là hợp đồng quyền chọn bán (nhận phí), luôn phải thực hiện đáp ứng đủ hợp đồng

Như vậy với 2 loại hợp đồng mỗi loại luôn có 2 bên cùng tham gia và giao dịch như sau,

CALL OPTIONS

PUT OPTIONS

Buyer

Seller

Buyer

Seller

Trả phí hợp đồng

Nhận được phí hợp đồng từ Buyer Call Options

Trả phí hợp đồng

Nhận phí hợp đồng

Có quyền mua hay không mua

Phải có nghĩa vụ bán khi Buyer Call Options yêu cầu

Có quyền bán hoặc không bán

Phải có nghĩa vụ mua khi Buyer Put Options yêu cầu

 

Giao dịch Option với Gold, tài sản căn cứ theo giá trị thực của vàng và quyền chọn Dầu thô WTI.

fx-option.png

Với tiền tệ cũng vậy chúng ta cũng có thể thiết lập hợp đồng Forex Options: cặp EURUSD

fx-optoin.png

Khi nào thì ta dùng loại hợp đồng Optoins…?

Ví dụ 1: Bạn đang kinh doanh buôn bán cà phê.

Hiện giá cà phê Robusta đang có giá trên thị trường quốc tế là 1,700 usd/tấn, với giá này bạn đang mua vào và sẽ bán với giá 2,100 usd/tấn thì bạn sẽ có lợi nhuận + 400 $. Nhưng do có yếu tố về thời tiết bất lợi, nguồn cung cà phê sẽ giảm đi, trong khi đó các đối thủ kinh doanh lại vốn mạnh, bạn lo thời gian tới giá thu mua cà phê sẽ tăng 1,900 usd/tấn, với giá thu mua này thì không lợi cho việc kinh doanh của bạn. Mặt khác các đối thủ vốn lớn có thể vẫn thu mua giá này, có thể giá cao hơn và cung ấp cho khách hàng, dẫn tới có thể bạn mất khách hàng.

Giải Pháp:

Ngay lúc này bạn mở hợp đồng cà phê Robusta quyền chọn Mua (Buyer Call Options), bạn sẽ phải trả một khoản phí 6% (2,220 $) để có thể mua 20 tấn cà phê với giá tối đa 1,850 usd/tấn (tổng giá trị hợp đồng là 37,000$) trong 3 tháng tới.

Khi này bạn sẽ có lợi thế về giá mua vào, trong 3 tháng tới nếu giá thị trường mà dưới 1,900 usd/tấn thì bạn có quyền mua với giá thị trường. Còn nếu 3 tháng tới giá tăng cao lên 2,100 usd/tấn, thì bạn có quyền mua với giá 1,900 usd/tấn.