• Thứ năm , 25/4/2024 | 10:48 GMT +7
timkiem
×
Hệ thống tiền tệ quốc tế (IMS) - International Monetary Systems.
11/23/2015 | 1:38 AM GTM+7

 Sự phát triển của nền kinh tế thế giới, đòi hỏi sự giao thương, trao đổi hàng hóa, tiền tệ quốc gia cũng được hình thành để đáp ứng các nhu cầu phát triển đó, tiền tệ quốc tế cũng dần được hình thành để để đáp ứng nhu cầu phát triển ngoài lãnh thổ quốc gia, vậy hệ thống tiền tệ quốc tế là gì?

Tiền tệ: là đơn vị để đo lường giá trị trao đổi và để bảo tồn giá trị, và được chấp nhận một cách rộng rãi để làm phương tiện tính toán, thanh toán, chi trả các khoản nợ nần của cá nhân và công cộng.

Các hình thái của tiền tệ:

- Vật ngang giá chung (hình thái cổ xưa) (Equivalent).

- Tiền kim loại: Vàng và bạc là phổ biến nhất. Vàng đại diện cho sự giàu có và của cải vật chất.

- Tiền giấy do sự phát triển của ngành in.

- Tiền tín dụng: Sự phát triển cuả hệ thống ngân hàng giữa các nước với nhau, trong hệ thống thanh toán đã xuất hiện tiền tín dụng. Việc sử dụng tiền tín dụng rất thuận lợi và an toàn. Đối với bản thân nền kinh tế thì tất cả đồng tiền của nền kinh tế được đưa vào lưu thông, tốc độ luân chuyển nhiều nên tăng GDP.

Tiền tệ quốc gia và tiền tệ quốc tế:

 Chúng đều là tiền, có chức năng giống nhau là lưu thông, trao đổi, buôn bán. Tuy nhiên chúng khác nhau về phạm vi: Tiền quốc gia được từng quốc gia thừa nhận còn tiền quốc tế được nhiều quốc gia thừa nhận.

Hệ thống tiền tệ quốc tế IMS:

 Hệ thống tiền tệ quốc tế là chế độ tổ chức lưu thông tiền tệ giữa các quốc gia, được thực hiện bằng những thoả ước và quy định ràng buộc của các quốc gia, có hiệu lực trong phạm vi không gian và thời gian nhất định.

Hệ%20thống%20tiền%20tệ%20quốc%20tế%20IMS.jpg

Hệ thống tiền tệ quốc tế tập trung vào hai điểm đó là:

(1)  Chọn loại hình tiền tệ làm đơn vị tiền tệ quốc tế

Đơn vị tiền tệ chung là đơn vị thanh toán, đo lường và dự trữ giá trị của một cộng đồng kinh tế, Các đồng tiền USD, GBP … đã từng là các đồng tiền quốc tế trong một khoảng thời gian.

 Tuy nhiên, sau này do sự phát triển và hội nhập kinh tế, các liên minh kinh tế được hình thành hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, do vậy không có một đồng tiền nào của quốc gia được chọn làm đồng tiền chung, mà các nước trong liên minh tự định ra một đồng tiền chung của cả khối.

Ví dụ: Ngày 01/01/1999 Đồng tiền chung của châu Âu gọi là EURO đã ra đời với tỷ giá ngay tại ngày ra đời là 1 EURO = 1.16675 USD.

Giá trị đồng của đồng Euro đạt mức cao nhất là 1 EUR/USD = 1.6038 vào tháng 6 năm 2008.

(2)  Tổ chức lưu thông tiền tệ: Chủ yếu

Xác định tỷ giá giữa đồng tiền chung với các đồng tiền thành viên của khối. Có thể theo tỷ gía cố định hoặc tỷ giá thả nổi.

Quy định về lưu thông tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt và lưu thông các giấy tờ có giá khác ghi bằng đồng tiền chung của cả khối.

Quy định về tỷ lệ dự trữ ngoại hối: ấn định tỷ trọng giá trị của đồng tiền chung trong tổng dự trữ ngoại hối của các nước thành viên, của ngân hàng thuộc khối.

Tiền tệ quốc tế và hệ thống tiền tệ quốc tế là sản phẩm của các liên minh kinh tế.

Mục đích của tổ chức hệ thống tiền tệ quốc tế

Các hệ thống tiền tệ quốc tế được hình thành và phát triển trong thế kỷ XX nhằm

- Mở rộng giao lưu kinh tế, tạo sự liên kết kinh tế giữa một số nước đã có quan hệ gắn bó hoặc phụ thuộc lẫn nhau với ý định cạnh tranh hoặc chống lại sự xâm nhập kinh tế - tài chính của các khối kinh tế khác

- Có thể tạo ra các mối liên kết (liên minh) về chính trị giữa các quốc gia một cách chặt chẽ hoặc ràng buộc lỏng lẻo giữa các nước dưới sự chỉ huy hoặc thao túng của một quốc gia mạnh.

- Củng cố vai trò và vị trí kinh tế - tiền tệ của một số quốc gia nào đó trong khu vực.