• Thứ tư , 17/7/2024 | 23:2 GMT +7
timkiem
×
Hệ thống tiền tệ quốc tế IMS: Jamaica (1976) và hệ thống mệnh giá.
6/23/2023 | 4:20 PM GTM+7

4. Chế độ tiền tệ Jamaica (SDR)

Chế độ tiền tệ Jamaicara đời trên cơ sở Hiệp định được ký kết giữa các nước thành viên của IMF tại Giamaica năm 1976. Theo đó Quyền rút vốn đặc biệt SDR (Special Drawing Right) là đơn vị tiền tệ quốc tế, giá trị ban đầu của SDR = USD (USD được xác định giá trị so với vàng).

Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) là gì và nó được sử dụng để làm gì? SDR là một loại tiền tệ "rổ" nhân tạo được IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) sử dụng cho các mục đích kế toán nội bộ. SDR cũng được một số quốc gia sử dụng làm vật cố định cho đồng tiền của chính họ và được sử dụng làm tài sản dự trữ quốc tế.”

- Từ năm 1969 đến năm 1974 thì 01 SDR = 01 USD.

- Năm 1973 chế độ tỷ giá hối đoái cố định sụp đổ, nên từ tháng 7 năm 1974 đến tháng 12 năm 1980 đồng SDRs được tính theo rổ tiền tệ gồm 16 loại đồng tiền tệ (mỗi loại chiếm tỷ trọng > 1% thương mại quốc tế).

- Từ năm 1981 đến năm 1998: SDRs được tính theo 5 tiền tệ lớn gồm USD (Mỹ), GDP (Anh), DEM (Đức), FRF (Pháp) Và JPY (Nhật).

SDR%2016_1974-81.png

- Từ năm 1999 đến tháng 9 năm 2016: SDRs được tính theo 4 tiền tệ gồm EUR, USD, GBP, JPY.

- Từ tháng 10 năm 2016 đến nay: rổ tiền tệ SDRs có thêm đồng nhân dân tệ CNY (Chinese Renminbi) của Trung Quốc.

Tỷ lệ mỗi loại tiền tệ tạo ra một XDR được chọn theo tầm quan trọng tương đối của nó trong thương mại và tài chính quốc tế. Việc xác định loại tiền tệ trong rổ SDR và tỷ lệ của nó do Ban lãnh đạo của IMF thực hiện sau mỗi 5 năm.

Làm thế nào chúng ta có thể tính toán giá trị của một SDR?

Để tính giá trị của SDR bằng đồng tiền quốc gia (ví dụ: ABC), hãy nhân bốn tỷ giá hối đoái của quốc gia sở tại với các quốc gia có đồng tiền trong rổ (ví dụ: ABC/USD, ABC/EUR, ABC/JPY, và ABC/GBP) với các giá trị rổ được nêu trong bảng trên. Cộng bốn số này lại với nhau để có được tỷ giá hối đoái ABC/SDR.

Rổ%20tiền%20tệ%20định%20giá%20SDR,%201981-%202022.jpg

SDR không chỉ là đồng tiền dự trữ quốc tế mà còn là loại tiền tệ định giá trong giao dịch quốc tế. Từ khi SDR được coi là một loại tiền tệ, giá trị của nó trở nên ổn định hơn bất kỳ giá trị đồng tiền nào đã tham gia vào SDR.

Bản chất SDR làm cho nó trở thành một loại tiền tệ định giá hấp dẫn trong các hợp đồng tài chính và thương mại quốc tế trong môi trường bất ổn định của tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái mà IMF sử dụng để tính toán và công bố giá trị của SDR hàng ngày là tỷ giá liên tiếp giữa thị trường ngoại hối London, New York,  Frankfurt.